ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم

 

 

◾️متن / قانون مالیات های مستقیم

 

🔹ماده ۲۵۱ (اصلاحی ۲/ ۳/ ۱۴۰۰) : مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می‌توانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر،

 

به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای‌عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

 

🔹ماده ۲۵۱ مکرر- در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات

 

مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

 

می‌تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

 

 

رای هیات به اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.

 

 

https://iliyahesabdar.irایلیاحسابدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید