قانون پایانه های فروشگاهی 2

قانون پایانه های فروشگاهی 2

قانون پایانه های فروشگاهی 2

 

 

 

متن / قانون پایانه های فروشگاهی مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۸ با الحاقات و اصلاحات

 

 

✴️ماده ۵ : فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان به صورت زیر است:

 

💢الف – صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر می شود.

 

در مورد مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، عملیات

 

ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود.

 

 

💢ب – در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهائی نبوده و خود عضو سامانه مودیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده،

 

 

به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مودیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود.

 

 

تبصره – مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی

 

 

در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند.

 

 

عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید صورتحساب مربوط می باشد.

 

 

💢پ – در پایان هر دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مودی که عبارت است

 

 

از مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شود.

 

 

در صورتی که مالیات فروش مودی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد،

 

 

مودی موظف است مابه التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، به حساب سازمان واریز کند.

 

 

متقابلا در صورتی که مالیات فروش مودی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد،

 

 

سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را به مودی مسترد کند.

 

 

💢ت – پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (۳) این قانون، ماموران مالیاتی جز در مواردی که

 

 

در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند.

 

 

💢ث – به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مودیانی که عضو سامانه مودیان نبوده

 

 

یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کنند، سامانه مودیان باید

 

 

به گونه ای طراحی شود که مودی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد.

تبصره ۱
تبصره ۲
تبصره ۳

 

https://iliyahesabdar.irایلیا حسابدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید