درآمد دولت

درآمد دولت

درآمد دولت

 

 

برای اولین بار نسبت درآمد‌های دولت از مالیات و گمرک نسبت به کل درآمد‌ها در بودجه سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵۰ درصد

و به طور دقیق به ۵۱ درصد رسیده است
 و عملا بیش از ۵۰ درصد از درآمد‌های جاری دولت
 از محل مالیات و گمرک تامین می‌ شود.

✳️ محمد حسین عزیزیان، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس افزود: افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه به بیش از ۵۰ درصد می‌تواند دستاورد بزرگی برای دولت باشد

چراکه از یک نظام بودجه‌ای که وابستگی بیشتری به نفت داشته است به سمت بودجه‌ای حرکت می‌کند که وابستگی کمتری به نفت دارد.

✅وی در توضیح اینکه چرا بر کاهش وابستگی به نفت تاکید می‌شود، خاطرنشان کرد:

درآمد‌های نفتی یک سری چالش‌هایی دارند که باعث می‌شود هم نوسانات زیادی داشته باشیم و هم قابل اتکاء و پایدار نباشند.

✳️عزیزیان ادامه داد: موضوع دیگر اینکه اتکاء به درآمد‌های نفتی بسیار اثر پذیر به تحریم هاست

و عوامل برون زای بسیاری بر این درآمد اثرگذار است که گاه خارج از کنترل دولت است و ریسک زیادی به درآمد‌های دولت تحمیل می‌کند.

✳️این کارشناس اقتصادی در تشریح سهم درآمد‌های مالیاتی و گمرک نسبت به کل منابع درآمدی بودجه طی سال‌های گذشته گفت:

از سال ۱۴۰۰ تاکنون روند رو به رشدی داشتیم و از ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۲ و در بودجه ۱۴۰۳ عدد ۵۱ درصد پیش بینی شده است.

https://iliyahesabdar.irایلیا حسابدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید