حد مجاز فروش در سامانه مودیان

حد مجاز فروش در سامانه مودیان

حد مجاز فروش در سامانه مودیان

 

 

✳️حد مجاز فروش در سامانه مودیان چیست؟

 

✳️قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان این اجازه را به سازمان امور مالیاتی کشور داده است تا برای فروش مودیان حد مجاز تعیین کنند.

 

✴️با توجه به ماده ۶ این قانون، جمع صورتحساب های صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند

 

بیش تر از ۵ برابر فروش اظهار شده در دوره مشابه سال قبل و برای مودیان جدیدالتاسیس

 

یا واحد های فاقد سابقه مالیاتی ۵ برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است.

 

✅بخش انتهایی ماده ۶ این قانون ، صدور صورتحساب الکترونیکی بیش تر از حد مجاز مقرر را

 

منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یا ترتیب پرداخت یا ارائه تضامین کافی دانسته است.

 

دستورالعمل اجرایی این ماده هم اخیراً ابلاغ شده و روند کار ادارات امور مالیاتی را در اینخصوص تبیین کرده است.


✳️به نظر می رسد حد مجاز فروش در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

 

این اجازه را به سازمان امور مالیاتی کشور می دهد تا زودتر از موعد، مالیات ارزش افزوده

 

از حساب مودیان خارج و به حساب دولت واریز گردد، یعنی سازمان بر عکس سنوات گذشته،

 

قبل از رسیدگی ارزش افزوده مبالغ ارزش افزوه را  دریافت می کند.

 

✴️در راستای ماده  ۶ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، اگر بیش از حد مجاز فروش صورت گیرد

 

بعد از اخطار،  کارپوشه مودی غیر فعال می شود در این صورت مودی به منظور افزایش حد مجاز فروش

 

می بایست به یکی از روش های زیر از طریق کارپوشه خود اقدام نماید :

 

➖الف : پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات
➖ب : ارایه تضامین کافی از قبیل سپرده بانکی، ضمانت بانکی یا وثیقه ملکی پس از تایید درخواست توسط اداره امور مالیاتی

 

 

✴️سازمان امور مالیاتی موظف است به محض پرداخت یا ترتیب پرداخت یا ارائه تضامین نسبت به انعکاس آن در کارپوشه اقدام نماید.

 

✴️یادآوری می شود افزایش حد مجاز فروش هر دوره حداکثر تا پایان همان دوره امکانپذیر است.

 

✴️این را هم بدانیم در هر زمان که جمع صورتحساب در یک دوره مالیاتی بیش از حد مجاز فروش باشد

 

مالیات بر ارزش افزوده مبلغ کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش نباید در صورتحساب درج شود

 

و برای خریدار این مبلغ اعتبار محسوب نمی شودلیکن فروشنده ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه می باشد.

 

✴️همچنین جهت بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی فروشنده مکلف است

 

حد مجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده

 

صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را صادر نماید.

 

✴️علاوه بر این اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران اعتبار منعکس شده در سامانه مودیان بوده

 

و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مجاز فروش صادر نماید اعتباری برای خریدار در سامانه مودیان لحاظ نخواهد شد.

 

https://iliyahesabdar.irایلیا حسابدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید