تسهیلات بانکی

تسهیلات بانکی

تسهیلات بانکی

 

 

✴️بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصلاح ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

 

 

مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن طی نامه شماره ۰۲/۲۳۴۹۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷

 

 

توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

 

 

💢تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)  به شرح زیر است:

 

اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:

 

 

۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

 

 

۲ -گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری

 

 

‌ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

 

 

 

افزایش رقم تسهیلات بدون نیاز به گواهی مالیاتی برای اشخاص حقوقی و حقیقی

 

✴️اعطای تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 

به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی ( صاحبان مشاعل ) با اصلاح ضوابط اجرایی موضوع

 

تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم با “افزایش نصاب بدون گواهی مالیاتی” فراهم شد.

 

🔹برابر متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب آذر ۱۴۰۲

 

روسای کل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی

 

توسط بانکها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی؛

 

🟰برای اشخاص حقوقی تا ۶۵ درصد نصاب معاملات متوسط (در سال ۱۴۰۲ معادل ۹ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال) و

 

🟰برای اشخاص حقیقی تا ۳۵ درصد نصاب مذکور (در سال ۱۴۰۲ معادل ۵ میلیارد و ۷۵ میلیون ریال)

 

✳️مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون .م.م نخواهد بود و به عبارتی الزامی

 

به استعلام از اداره امور مالیاتی و اخذ گواهی مالیاتی نخواهد داشت.

 

✅تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر است:

 

✴️اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل

 

از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:

 

۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

 

۲ -گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری

 

💢‌ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

 

 

https://iliyahesabdar.irایلیا حسابدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید