برگ مالیات قطعی

برگ مالیات قطعی

برگ مالیات قطعی

 

 

☑️اقدام نوین سازمان امور مالیاتی در صدور برگ مالیات قطعی

 

✳️اخیرا برخی اشخاص پیامکی مبنی بر صدور برگ مالیات قطعی برای عملکرد ۱۴۰۱ دریافت داشته که با مراجعه به سامانه مای تکس و رویت آن،

 

متوجه شدند که صدور برگ قطعی فوق ناشی از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م بوده است .

✳️این دسته از اشخاص برای عملکرد فوق نه اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد تسلیم نموده و نه مبادرت به تکمیل و ارسال فرم تعیین مالیات مقطوع اقدام نموده بودند.

 

✴️قبلنا و ترجیحا برای عملکردهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی در راستای ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مبادرت به صدور و ابلاغ برگ ارزیابی مالیات بر درآمد ناشی

از اظهارنامه برآوردی اقدام می نمود و مودی با اعتراض به آن و تکمیل اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات ،

اعتراض وی در راستای ماده ۲۳۸ و پس از آن هیات های حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گرفت

✳️الان و با صدور چنین برگ های مالیات قطعی ، مودی در صورت اعتراض به آن بایستی با عدم پرداخت آن

و پس از صدور برگ اجرایی نسبت به این برگه مالیاتی، اعتراض و پرونده وی در راستای ماده ۲۱۶ ق.م.م در هیات حل اختلاف مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

💢توضیح اینکه صدور برگ مالیات قطعی ناشی از درآمد حاصله واریزی به حساب های تجاری وی،

 

اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی و البته سابقه مالیاتی وی در همان ثبت نام مالیاتی که غیرفعال نشده بوده است.

https://iliyahesabdar.irایلیا حسابدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید