بدهی مالیاتی

بدهی مالیاتی

بدهی مالیاتی

 

 

 

✳️با سلام خدمت ایلیا یی هایی عزیز امروز در مورد یکی از مسائل کاربردی در این پست میخوایم صحبت بکنیم اونم مسئله بدهی مالیاتی هستش چه برای اشخاص حقیقی چه برای اشخاص حقوقی ✳️

 

 

 

🌹 دستورالعمل شماره ۵۳۰/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

 

 

 

◾️ماده ۵ : بدهی مالیات قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی

 

 

🔹۱ . در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی مالیاتی قطعی شده در سامانه های عملکردی یا وصول و اجراء مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر و جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط جهت صدور گواهی مالیاتی باید وصول گردد.

 

 

🔹۲ . در مورد صاحبان مشاغل، بدهی های مالیاتی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل ( موضوع فصل چهارم باب سوم ق.م.م )، مالیات بر ارزش افزوده و حسب مورد مالیات های تکلیفی، حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و نقررات مربوط، به تفکیک بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی و سامانه وصول و اجرا به ترتیب زیر می بایست وصول گردد:

 

 

➖۱ – ۲ . در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی، صرفا بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام ، ملاک عمل می باشد

 

➖۲ – ۲ . در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سنیم تمام بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل می باشد

 

🔹۳ . در مشارکت های مدنی بدهی های مالیاتی مذکور در بند ۲ این ماده برای تمامی شرکا باید ملاک عمل قرار گیرد.

 

🔺تبصره ۱ . بدهی های مالیاتی اشخاص ثالث در محلی که متقاضی به نشانی آن درخواست صدور گواهی مالیاتی را نموده است ( جز در صورت وجود تعهد و مسئولیت قانونی برای متقاضی، بر اساس مقررات ماده ۱۸۲ ق.م.م  یا قسمت اخیر ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ) مانع صدور گواهی مالیاتی برای متقاضی نیست.

 

🔺تبصره ۲ . در مواردی که مودی از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت نماید چنانچه رای مورد شکایت، از طرف این مراجع نقض شده باشد، بدهی مالیاتی تا زمان صدور رای هیات موضوع ماده ۲۵۷ ق.م.م ( هیات همعرض ) قطعی نبوده و مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود.

 

 

🔺تبصره ۳ . چنانچه مالیات به قطعیت رسیده باشد، لیکن پرونده در شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی باشد، چنانچه مودی به میزان مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید ( رعایت مقررات ماده ۲۵۹ ق.م.م ) صدور گواهی مالیاتی بلامانع است.

 

https://iliyahesabdar.irایلیا حسابدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید