افزایش رقم تسهیلات بدون نیاز به گواهی مالیاتی برای اشخاص حقوقی و حقیقی

افزایش رقم تسهیلات بدون نیاز به گواهی مالیاتی برای اشخاص حقوقی و حقیقی

افزایش رقم تسهیلات بدون نیاز به گواهی مالیاتی برای اشخاص حقوقی و حقیقی

 

 

 

 

💢افزایش رقم تسهیلات بدون نیاز به گواهی مالیاتی برای اشخاص حقوقی و حقیقی

 

 

☑️اعطای تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی

 

( صاحبان مشاعل ) با اصلاح ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم با “افزایش نصاب بدون گواهی مالیاتی” فراهم شد.

 

☑️برابر متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب آذر ۱۴۰۲ روسای کل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی،

 

 

اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانکها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی؛

 

⬅️برای اشخاص حقوقی تا ۶۵ درصد نصاب معاملات متوسط (در سال ۱۴۰۲ معادل ۹ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال) و

 

⬅️برای اشخاص حقیقی تا ۳۵ درصد نصاب مذکور (در سال ۱۴۰۲ معادل ۵ میلیارد و ۷۵ میلیون ریال)

 

☑️مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون .م.م نخواهد بود و به عبارتی الزامی به استعلام از اداره امور مالیاتی و اخذ گواهی مالیاتی نخواهد داشت.

 

💢تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر است:

 

✳️اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:

 

۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

 

۲ -گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری

 

✴️ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

 

https://iliyahesabdar.irایلیاحسابدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید