احکام مالیاتی سهام عدالت

احکام مالیاتی سهام عدالت

احکام مالیاتی سهام عدالت

 

🔹احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت

 

🔺ابلاغی طی بخشنامه شماره ۸۸/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ  ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۹۹ 

 

تبصره ۳ ماده ۲ : سهام عدالت به عنوان دارایی های ماترک متوفیان تا تاریخ ۱/ ۵/ ۱۳۹۹ معاف از مالیات

 

 

موضوع بند ۱ ماده ۱۷ و ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشد .

 

 

تبصره ۱ ماده ۳ : به منظور تشویق و صیانت از سرمایه دارندگان سهام عدالت

 

 

که روش غیر مستقیم را انتخاب نموده اند، شرکت های سرمایه گذاری استانی مکلف اند برای سرمایه گذاری در سهام (که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می شوند)

 

 

از روش حسابداری خالص ارزش فروش استفاده کنند و افشاهای لازم را براساس استاندارد های حسابداری

 

 

در صورت های مالی انجام دهند. سودهای تحقق نیافته ناشی از بکارگیری روش خالص ارزش فروش طبق استانداردهای حسابداری مشمول مالیات نخواهد نمود.

 

 

ماده ۱۲ : هرگونه نقل و انتقال مرتبط با اجرای این آیین نامه از جمله نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع مواد (۳)، (۴) و (۵)

 

 

و نقل انتقال دارایی از / به صندوق سرمایه گذاری پروژه و شرکت پروژه و همچنین افزایش سرمایه شرکت هلدینگ

 

 

و شرکت های سرمایه گذاری استانی موضوع مواد (۴) و (۶) این آیین نامه برای اولین بار معاف از مالیات می باشد.

 

 

ماده ۱۸ : کلیه مقامات و مراجع قضایی اعم از قضات دادگاهها و دادسراها، دوایر اجرای احکام و مجتمع های قضایی

 

 

و همچنین مقامات و مراجع شبه قضایی از قبیل دوایر اجرایی ثبت، مراجع مالیاتی، بیمه ،

 

تعزیرات و شهرداری که به موجب قانون اجازه توقیف و یا صدور دستور فروش دارایی را دارند ملکف اند دستورهای یاد شده در خصوص سهام عدالت

 

 

را به صورت متمرکز حسب مورد از طریق معاونت فناوری قوه قضائیه با مراکز مشابه در دیگر مراجع صدرالاشاره به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار

 

 

و تسویه وجوه ارسال و شماره حساب واحدی را به آن شرکت جهت واریز وجوه حاصل از فروش دارایی توقیف شده معرفی نمایند.

 

https://iliyahesabdar.irایلیا حسابدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید