سبد خرید

پایانه های فروشگاهی

پایانه های فروشگاهی

پایانه های فروشگاهی

 

 

 

✴️ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ( الحاقی طی قانون تسهیل تکالیف مودیان )

 

 

✳️به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون [چه اشخاص حقیقی و و چه اشخاص حقوقی] ،

 

 

سازمان می تواند مودیانی که فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت

 

موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید.

 

 

➖مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مودیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط

 

 

سازمان تعیین می شود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول، دریافت می شود.

 

 

➖ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار، ترکیب اقلام خریداری شده و فروخته شده مودی

 

در چهارچوب آیین نامه اجرایی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لارم الاجرا شدن آن،

 

 

توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، محاسبه می گردد.

 

 

➖در صورت خرید سایر مودیان از مودیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده می کنند

 

 

خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی باشد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود.

 

 

➖همچنین مصرف کنندگان نهایی که از مودیان مذکور خرید کنند. مشمول حکم ماده ۱۸ این قانون [جوایز برای خریداران حقیقی] نمی شوند.

 

 

➖رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مودیان با میزان فروش سالانه بیشتر

 

 

از نصاب موصوع این ماده ( با رعایت تبصره های ۱ و ۲ از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فردش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی شود .

 

 

✴️تبصره ۱ : به منظور ایجاد تسهیل برای مودیان مشمول این قانون [چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی]نصاب مذکور در این ماده [همان ۲۵ برابر صدر این ماده]

 

در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب

 

یکصدوپنجاه برابر [ ۱۸ میلیاردتومان] ،

 

یکصدبرابر [ با توجه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳. ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و
پنجاه برابرِ [ باید منتظر نصاب اعلامی در بودجه ۱۴۰۴ بود]

 

 

معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود.

 

🔺تبصره ۲ : تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی

 

کلیه مودیان که عرضه کننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها

 

مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب می شود.

 

 

https://iliyahesabdar.irایلیا حسابدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید