نرخ صفر و معافیت مالیاتی

نرخ صفر و معافیت مالیاتی

نرخ صفر و معافیت مالیاتی

 

سلام دوستان گرامی لطفا به نکات زیر توجه کنید مواردی در مورد نرخ صفر مالیاتی و معافیت مالیاتی و… مطرح شده

 

 

🔹بند ۸ بخشنامه شماره ۲۴/ ۹۸/ ۲۰۰ مورخ ۲۱/ ۲/ ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور

 

✴️ نظر به اینکه برخورداری از نرخ صفر و یا هرگونه معافیت و مشوق مالیاتی حسب مورد با رعایت انجام تکالیف قانونی موضوعه از جمله حقوق مسلم مودیان محترم مالیاتی است ، لذا در مواردی که؛

 

✴️ مودی سهواً و یا به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات مربوط در اظهارنامه تسلیمی، معافیت یا مشوق و یا نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمدهای ابرازی خود را ابراز ننموده باشد و همچنین در مواردی که؛

 

✴️مودی به اشتباه برخی از درآمدهای سال مورد رسیدگی خود را که دارای نرخ مقطوع بوده مشمول سایر نرخ های مالیاتی مرتبط می نماید و نیز در مواردی که؛

 

✴️مودی وفق مقررات بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم دارای زیان سنواتی احراز شده توسط اداره امور مالیاتی روده و آن را از درآمد ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی کسر ننموده،

 

✴️در اینگونه موارد لازم است حسابرسان و ماموران مالیاتی ذیربط در هنگام رسیدگی  و یا طرح موضوع در مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد نسبت به اعمال نرخ صفر و یا هرگونه معافیت، مشوق، تخفیف، ترجیح و نرخ صحیح مالیاتی مربوط اقدام نمایند.

 

✴️بدیهی است در خصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط به ارائه درخواست از طرف مودیان می باشد.

 

 

✴️همچنین در صورتی که به واسطه ابراز درآمد و عدم ابراز معافیت یا نرخ صفر یا استفاده از نرخ مالیاتی اشتباه، مالیات بیشتری توسط مودی پرداخت شده باشد اضافه پرداختی موردنظر فارغ از تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم با رعایت ترتیبات قانونی مقرر قابل استرداد خواهد بود.

 

https://iliyahesabdar.irایلیا حسابدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید