معافیت مالیاتی 3

معافیت مالیاتی 3

معافیت مالیاتی 3

 

 

✳️متن / قانون مالیاتهای مستقیم

 


✳️همه ی احکام مربوط به چگونگی معافیت مالیاتی موضوع بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم در قوانین بودجه سنواتی

 

 

✳️ماده ۱۳۹ / بند ل- فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط)،

 

 

فرهنگی و هنری كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است.

 

 

✴️جزء ۱ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰

 

 

💢معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری موضوع بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد

 

 

( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده ۱۰۵ یا ماده ۱۳۱  قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می‌شود.

 

 

✳️جزء ۴ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰

 

 

☑️معافیت مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاه ها حذف می شود.

 

☑️جزء ۱ بند ع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱

 

 

✅معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می شود و معافبت مالیاتی بازیگران.

 

 

اجرای صحنه خوانندگی(کنسرت ) و تهیه کنندگی، نشر و تکثیر و پخش آثار موسیقیایی، حراجی آثار هنری موضوع بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم

 

 

فقط تا سقف دو میلیارد و ششصد میلیون ( ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است.

 

جزء ۳ بند ن تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ 

 

✳️درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم [ برای عملکرد سال ۱۴۰۲ ]

 

 

تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور [ ۴۸۰ میلیون تومان ] معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات است.

 

 

💢فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و مؤسسات رسانه ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار خواهند بود.

 

https://iliyahesabdar.irایلیاحسابدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید