مالیات کالاهای خاص 2

مالیات کالاهای خاص 2

مالیات کالاهای خاص 2

 

 

 

✴️قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/ ۳/ ۱۴۰۰ اجراء از ۱۳/ ۱۰/ ۱۴۰۰

 


✳️فصل ششم‌- مالیات کالاهای خاص

 

 

 

💢ماده ۲۶‌- نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت به‌شرح زیر تعیین می‌شود:

 

 

➖الف –
➖ب –
➖پ‌ –
➖ت –

 

 

➖پ – نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت

 

 

✳️نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت

 

 

 

(به‌استثنای کالاهای موضوع بند «ت» این ماده ) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده‌درصد (۱۶%)

 

 

و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سی‌و‌شش‌درصد (۳۶%) می‌باشند.

 

 

فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت،

 

 

درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک‌ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه مزبور،

 

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می‌شود.

 

 

تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دی‌ماه هر سال (برای اجراء در سال بعد)

 

 

به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام می‌گردد.

 

 

💢در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت،

 

 

درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.

 

 

https://iliyahesabdar.irایلیاحسابدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید