سبد خرید

مالیات ستانی

مالیات ستانی

مالیات ستانی

 

 

✳️تعامل بیشتر بخش دولتی با فعالان بخش‌ خصوصی در مالیات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستانی

 

✳️رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس گفت: مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ستانی یک رابطه دو سویه است و نیاز است دولت در این زمینه تعامل بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد.

 

✳️به گزارش خبرگزاری موج فارس، علیرضا قدرتی در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: مهمترین موضوع برای بخش خصوصی اجرای عدالت مالیاتی است و فعالان بخش خصوصی انتظار دارند بخش دولتی در سیاست گذاری های حوزه مالیات به نظریات و راهکارها و تعامل بیش از پیش با بخش خصوصی توجه کند.

 

✳️رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه برخی از قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه های مالیاتی موجب پیچیدگی و سرگردانی بیشتر هر دو طرف می شود افزود:

 

دولت باید با ارائه مزیت هایی شرایطی را فراهم کند که انگیزه مودی برای پرداخت صحیح و به موقع بیشتر شود که در این صورت سردرگمی ها و مشکلات هر دو بخش دولتی و خصوصی کاهش می یابد.

 

✳️قدرتی اظهار داشت: برخی از چالش ها و مسائل حوزه مالیات، کار و تامین اجتماعی در استان از جمله این چالش ها جرایم مالیاتی؛ بدهکاری مودیان؛ تعدد سامانه ها و انواع تنبیه هایی که برای مودیان در نظر گرفته می شود؛ نامتوازن بودن پرداخت مالیات و فرار مالیاتی؛ بازنگری در قانون کار؛ مشاغل سخت و زیان آور و حسابرسی های سازمان تامین اجتماعی را به منظور تعیین مسیر و دستور کار ما قرار دارد.

 

 

https://iliyahesabdar.irایلیا حسابدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید