سبد خرید

جرم مالیاتی

جرم مالیاتی

جرم مالیاتی

 

 

💢 ماده ۲۷۴ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم ( جرم مالیاتی )

 

✅ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند :

✳️تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

✳️اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

✳️ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و امتناع

 

از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

 

✳️عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمات امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

 

✳️تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع

 

✳️خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی

 

✳️استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

✴️ با توجه به ماده ۲۷۴ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ قابل اجرا می باشد

 

و در آن از ” مجازات های درجه ۶ ” نام برده شده است بدینوسیله مجازاتهای یادشده در قانون مجازات ، به شرح زیر احصاء گردیده است :۱ . حبس بیش از شش ماه تا دو سال

۲ . جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

۳ . شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت

۴ . محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش  ماه تا پنج  سال

 

۵ . انتشار حکم قطعی در رسانه ها

۶ . ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

۷ . ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

۸ . ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

 

https://iliyahesabdar.irایلیا حسابدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید