سبد خرید

تسهیل تکالیف مودیان

تسهیل تکالیف مودیان

تسهیل تکالیف مودیان

 

✳️ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ( الحاقی طی قانون تسهیل تکالیف مودیان )

✴️به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون [چه اشخاص حقیقی و و چه اشخاص حقوقی]

، سازمان می تواند مودیانی که فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر

معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید.

➖مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مودیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی

و ضریبی که توسط سازمان تعیین می شود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول، دریافت می شود.

➖ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار، ترکیب اقلام خریداری شده و فروخته شده مودی

در چهارچوب آیین نامه اجرایی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لارم الاجرا شدن آن،

توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، محاسبه می گردد.

➖در صورت خرید سایر مودیان از مودیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده می کنند

خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی باشد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود.

➖همچنین مصرف کنندگان نهایی که از مودیان مذکور خرید کنند.

مشمول حکم ماده ۱۸ این قانون [جوایز برای خریداران حقیقی] نمی شوند.

➖رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مودیان با میزان فروش سالانه بیشتر

از نصاب موصوع این ماده ( با رعایت تبصره های ۱ و ۲) از ابتدای دومین دوره

بعد از اتمام دوره عبور فردش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی شود .

✳️تبصره ۱ : به منظور ایجاد تسهیل برای مودیان مشمول این قانون چه اشخاص حقیقی

و چه اشخاص حقوقی نصاب مذکور در این ماده [همان ۲۵ برابر صدر این ماده]

در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب

یکصدوپنجاه برابر [ ۱۸ میلیاردتومان] ،

یکصدبرابر [ با توجه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳. ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان

پنجاه برابرِ [ باید منتظر نصاب اعلامی در بودجه ۱۴۰۴ بود]

معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود.

🔺تبصره ۲ : تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی

کلیه مودیان که عرضه کننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها

مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب می شود.

https://iliyahesabdar.irایلیا حسابدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید