ابلاغ الکترونیکی مالیاتی

ابلاغ الکترونیکی مالیاتی

ابلاغ الکترونیکی مالیاتی

 

 

 

✅ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
✅بخشنامه شماره ۵۳۱/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۲۵/ ۴/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی

✳️ماده ۴ : غیرفعال سازی حساب کاربری

✴️در موارد زیر مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج و حساب کاربری وی غیر فعال می‌شود. اوراق مالیاتی این گروه از مودیان باید وفق مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ ق.م.م به صورت فیزیکی ابلاغ شود:

در مورد اشخاص حقیقی در صورت فوت مودی و در مورد اشخاص حقوقی در صورت ثبت انحلال آنها در مرجع ثبت شرکت‌ها، مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می‌شود.

➖غیرفعال‌سازی حساب کاربری به صورت خودکار توسط سیستم و بر مبنای اطلاعات روزانه دریافتی از سرویس متوفیان ثبت احوال و سرویس آگهی تغییرات ثبت شرکت‌ها، انجام می‌گیرد.

➖در صورت عدم امکان دریافت سرویس‌های مذکور از مراجع ذیربط، اداره امور مالیاتی مربوط می‌تواند بر مبنای مدارک دریافتی از وراث متوفی یا مدیر تصفیه شرکت منحله، نسبت به غیر فعال‌سازی حساب کاربری مودی اقدام کند.

۱ – اشخاص ورشکسته در صورت وصول رای قطعی دادگاه مبنی بر ورشکستگی مودی، از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می‌شوند و اداره امور مالیاتی ذیربط باید بلافاصله پس از دریافت رای مذکور نسبت به غیر فعال‌سازی حساب کاربری مودی اقدام کند.

۲ – چنانچه بر اساس وصول آرای قطعی مراجع قضایی، تاییدیه سازمان پزشکی قانونی یا تاییدیه رسمی بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر برای اداره امور مالیاتی محرز شود که مودی به دلیل مشکلات ذهنی یا جسمی قادر به استفاده از حساب کاربری خود نیست، اداره امور مالیاتی باید نسبت به غیر فعال‌سازی حساب کاربری مودی اقدام نماید.

https://iliyahesabdar.irایلیا حسابدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید