سبد خرید

آرد معاف از ارزش افزوده

آرد معاف از ارزش افزوده

آرد معاف از ارزش افزوده

 

 

✅دادنامه مورخ ۱۴/ ۶/ ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اظهارنظر شماره ۱۱۷۶۴/ ۲۳۲/ ص مورخ ۸/ ۶/ ۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی

 

آرد به طور کلی معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد

 

✴️قانونگدار در جزء ۵-۳ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به صورت علی الاطلاق آرد و نان را از موارد معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده قرار داده است

 

و این در حالی است که در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ معافبت آرد مقید به آرد خبازی شده بود و بر همین اساس  و با توجه به رویکرد جدید قانونگذار

 

در قانون ارزش افزوده جدید آرد به صورت علی الطلاق مشمول معافیت بوده و در نتیجه عبارت “بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به نان می شود”

 

متضمن محدود کردن حکم قانونگدار بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و … از تاریخ تصویب ابطال می شود.

 

https://iliyahesabdar.irایلیا حسابدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید